Dotazník

V prípade Vášho záujmu o individuálnu poistnú zmluvu je jej dojednanie podmienené zaslaním vyplneného dotazníka s informáciami o poistníkovi / poistenom a požadovaným rozsahom poistenia v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Začiatok poistenia je možné dojednať najskôr dňom nasledujúcim po doručení vyplneného dotazníka.

 

Pripravili sme pre Vás editovateľný dotazník vo formáte docx, resp. vo formáte pdf.