o spoločnosti

EuroFinancie, s. r. o.
je maklérska a poradenská spoločnosť ponúkajúca klientom bezplatné a nezávislé finančné poradenstvo prostredníctvom profesionálnych finančných poradcov.
Národná banka Slovenska udelila  spoločnosti EuroFinancie, s.r.o. dňa 27.10.2008 povolenie č. OPK-15674/2008-PLP na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom podľa ustanovania § 14 ods. 1 zákona č.340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dňa 15.12.2010 Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov v znení zákona č.129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov zmenila povolenie na vykonávanie samostatného finančného agenta v sektore:
      1.    Poistenia a zaistenia
      2.    Doplnkového dôchodkového sporenia
      3.    Prijímania vkladov
      4.    Poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
ČO PONÚKAME?
KVALITNÉ FINANČNÉ PORADENSTVO si vyžaduje dokonalú znalosť toho, čo finančný trh v súčasnosti ponúka. Ideálny produkt však neexistuje. Výhodnosť každého životného i neživotného poistenia, či investičného sporenia totiž vždy podmieňujú Vaše individuálne potreby. Preto je našim poslaním v prvom rade identifikácia Vašich finančných cieľov prostredníctvom finančnej analýzy. Následne revízia Vašich existujúcich zmlúv a vypracovanie návrhu individuálneho finančného riešenia.
         Zárukou nezávislosti našej ponuky je ŠIROKÁ SIEŤ ZMLUVNÝCH PARTNEROV. Spolupracujeme s 15 poisťovňami, stavebnou sporiteľňou a bankami, prostredníctvom ktorých ponúkame širokú paletu investičných služieb a úverov. V dôchodkovom zabezpečení Vám ponúkame  flexibilný plán sporenia, životné poistenie aj doplnkové dôchodkové sporenie.
        BEZPLATNÝ SERVIS, aby ste mali možnosť upraviť jestvujúce zmluvy Vašej aktuálnej životnej situácii a potrebám. Nadštandardný servis je pridanou hodnotou, ktorú poskytujeme ku každej zmluve.

KOĽKO NAŠE SLUŽBY STOJA?
Poradcovia EuroFinancií, s. r. o. sú odmeňovaní zo strany finančných inštitúcií, tak ako pracovníci poisťovní, bánk.  Klient tak nezaplatí za naše služby ani o cent viac oproti tomu, čo by ho zmluva stála, keby si ju uzatváral bez nášho sprostredkovania. Za rovnakú cenu však u nás dostáva podstatne širšie portfólio produktov, bezplatné poradenstvo a doživotný následný servis. Vaša dôvera nás zaväzuje.
 

NAŠE HODNOTY
 
         DÔVERA A SPOKOJNÝ KLIENT                                                                                                            
 
Poradenstvo v oblasti   finančných služieb by bez dôvery nemohlo existovať. Našim prvoradým cieľom je preto zaslúžiť si klientovu dôveru. A to nadštandardnou a doživotnou starostlivosťou o jeho rodinné alebo firemné financie. Odmenou pre klienta je okrem aktívne a optimálne riadeného portfólia produktov aj voľný čas na koníčky, rodinu či prácu, ktorej sa rád venuje. Nemusí ho totiž tráviť študovaním ponúk jednotlivých poisťovní, bánk či správcovských spoločností alebo navštevovaním ich pobočiek s každou maličkosťou. Spokojnosť klienta je prvoradá hodnota, ktorá nás zaväzuje.
 
         NEZÁVISLOSŤ                                                                                                                                                 
 Všetky zmluvy s našimi partnermi, ktorých produkty ponúkame, sú nevýhradnej povahy.
Zároveň medzi nami neexistujú žiadne majetkové prepojenia. Nie sme teda nijako motivovaní niektorých partnerov uprednostňovať pred ostatnými. Preto nás spolupráca s finančnými inštitúciami nijako nezaväzuje a máme možnosť klientovi naozaj vybrať produkt, ktorý naplní jeho finančné ciele a očakávania.
 
         DOBRÉ MENO     
                                       
Získať si dobré meno v oblasti finančného poradenstva je o to ťažšie, že  mnohí klienti s ním majú často veľmi negatívnych skúseností
. Trh sa však vyvíja a životné poistenie už nie je všeliekom, ktorý vyrieši každý problém. O financie klienta môže zodpovedne postarať iba nezávislý poradca, ktorý ponúka produkty viacerých finančných inštitúcií a dokáže kvalifikovane vybrať tie, ktoré najviac spĺňajú klientove požiadavky. A v tomto priestore je našou ambíciou budovať si dobré meno.